5. december

On, ktorý nás napĺňa svojou milosťou, ktorý nás oslobodzuje, premieňa, uzdravuje a utešuje, je niekto, kto žije. Je to vzkriesený Kristus, plný nadprirodzenej vitality, odetý do nekonečného svetla. Christus Vivit, 124

Rád by som niekedy len tak pre zaujímavosť spočítal, koľko reklamných sloganov denne prečítam. Máme možnosť siahnuť po produktoch, ktoré „najlepšie“ potešia, uľavia, zohrejú, nakŕmia, napoja, dovolia zažiť nezabudnuteľné, či dokonca aj dajú krídla, ako to sľubuje istý producent energetických nápojov… Nie, nechcem kritizovať tieto slogany. Mám veľmi rád kvalitnú kávu a aj jej mimoriadne účinky a pri opise tej top by som použil asi podobné slová. Keď nechám ešte chvíľu voľnosť mojim predstavám, tak by som sa veru rád zoznámil a prehodil pár slov s tou decentnou a elegantnou bytosťou nazvanou „káva“. A tu som skončil… Slepá ulička…

Ak si už na to prišiel, že tento život so všetkými jeho vymoženosťami nie je všetko a hľadáš niečo viac, určite to „viac“ nenájdeš medzi potravinami a inými nehmotnými produktmi. Aj keď ich tak miluješ, že sa ti zdá, že niet čo riešiť… A dokonca to „viac“ nenájdeš ani u človeka. Ten sa totiž veľmi rýchlo vie pominúť a už ho niet… Je však medzi nami niekto, koho zaujíma tvoj smäd, tvoj hlad, tvoja samota, tvoja skľúčenosť, tvoj smútok, tvoj pocit pominuteľnosti. Je to vzkriesený Kristus, ktorý žije. On ti dá skutočne to, čo reklamní producenti sľubujú len dočasne a v nedokonalej forme. Ježiš, to je život. Kde sa dostane jeho prítomnosť, všetko sa mení a dostáva zmysel. On je skutočná, reálna osoba, s ktorou môžeš nadviazať vzťah. Skutočný vzťah, ktorý upokojí všetky tvoje túžby.

Dosť bolo smutnej tmy, ktorá nás oberala o radosť zo života. Vzkriesený Kristus všetko prežaruje svojim nekonečným svetlom. V tom svetle všetko ožíva a dostáva nový život, ako keď sa s pribúdajúcim svetlom a teplom na jar začne tlačiť na lúke množstvo krásnych kvetov. V prítomnosti tohto nového svetla a tepla aj ty môžeš žiť so živým Kristom.

Verím, že zdrojom pravého naplnenia mojich túžob je Kristus?

Vnímam reálnu živosť Krista, ktorý chce uspokojiť moje túžby?

Odpovedám na ponuku reálneho vzťahu so živým Kristom, prameňom všetkého dobra?

Autor zamyslenia: Patrik Taraj

Modlitba

Nech je zvelebený Pán, ktorý podľa všetkých svojich prisľúbení dal odpočinok svojmu ľudu, Izraelu! Zo všetkých jeho krásnych prísľubov, ktoré dal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, nezostal ani jeden nesplnený.
Nech je Pán, náš Boh, s nami, ako bol s našimi otcami, nech nás neopustí a neodsotí!
Nech naše srdcia nakloní k sebe, aby sme zachovávali všetky jeho príkazy, predpisy a nariadenia, ktoré dal našim otcom!
(1. Kráľov 8, 56-58)

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
(Mt 1, 23)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ