9. december

Drahí mladí, nezriekajte sa toho najlepšieho vo svojej mladosti, nepozorujte život z balkóna. Christus Vivit, 126

Nevieme prečo, ale keď je reč o mladých, v mysli sa nám vynoria spomienky na svätého pápeža Jána Pavla II. Ako boli pre neho dôležití a koľko pozornosti im venoval. A prečo? Veď toľkokrát všade počujeme: “Tá dnešná mládež, pozri na nich, nestoja za nič.” A on? Napriek všetkému im veril. Bol úplne na rovnakej vlnovej dĺžke ako sestra Elvíra – zakladateľka našej komunity, v ktorej žijeme. Obetovala celý svoj život práci s mladými, ktorí stratili zmysel života, často padali do drog alebo iných závislostí. „Chcela som veriť mladým. Nie je pravda, že sú leniví, že sú ustráchaní, že sú ľahostajní; nie je to pravda! Sú schopní zápasiť, zdieľať sa, obetovať sa.“

A my vám svedčíme, že počas týchto rokov, ktoré žijeme v komunite, sme na vlastné oči videli mnoho mladých ľudí, ktorým už nikto neveril. Ani oni sami sebe neverili. A zrazu pocítili, že im niekto dôveruje. Spoznali, že KRISTUS JE ŽIVÝ a dokázali obrovské veci. Obrovskými vecami nemyslíme len tých, ktorí obetovali svoj život pre službu blížnym, nasledovaním Krista. Stali sa kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami, misionármi v ďalekých krajinách. Myslíme predovšetkým tých, ktorí sa prestali dívať na svoj život len z balkóna a začali ho skutočne žiť. „Zdvihli svoj zadok“ od počítača a čas strávený pozorovaním a komentovaním života druhých zamenili za skutočný život. Nabrali odvahu a zistili, že sú schopní robiť malé – veľké veci, ako napríklad obetovať rok, dva, tri,… službe blížnym ako dobrovoľníci v centrách pre mladých, pomocníci vo farských spoločenstvách, skúsiť žiť vzťah so svojím dievčaťom (chlapcom) v čistote a vážiť si tým život toho druhého, byť verný, chrániť a starať sa o tých najslabších, starých, chorých, opustené deti. Stať sa ľuďmi, ktorí nemajú strach povedať, čo si myslia, ktorí sa vedia pozrieť do očí druhých, ktorí len nebudú ticho v strachu počúvať ohovárania a neprajnosti. Budú odvážnymi, ktorí vedia pretrhnúť reťaz zla, budú vedieť odpustiť a hľadať v druhom človeku dobro.

Človek, ktorý žije s entuziazmom, s nádejou, s radosťou je svetlom pre tento svet a čím je takýchto ľudí viac, tým viac bude aj svetla. V tomto videl svätý Ján Pavol II. veľký potenciál mladých, ktorí sú zapálení pre Krista. Nedovoľme, aby nám život prekĺzol pomedzi prsty. Robme niečo pekné vo svojom živote, snívajme, majme ideály. Riskujme.

Kedy si sa ty zriekol svojho pohodlia a poslúžil si druhému?

Ak si svedkom ohovárania, máš odvahu to zastaviť?

Čím si ty svetlo pre tento svet?

Autor zamyslenia: manželia Janigoví

Modlitba

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali.
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

(Mt 5, 13-16)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ