21. deň – NÁVŠTEVA

Dobrý večer, pozdrav Pán Boh, dobrý deň!

Vitajte v piatkovej časti “Odrobín”, dnes vás potrápim v podobnom duchu, ako posledné dva dni, čiže bude to trochu nepríjemné, ale tak to má byť. Zajtra máme sobotu, verím, že to je pre vás trochu voľnejší deň. Ak nie, úlohu môžete splniť aj inokedy. Ale… 

Chcem, aby ste zajtra spravili istý skutok milosrdenstva. Cirkev má predpísané, priam až definované skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Jeden z nich, veľmi pekný skutok, by sme zajtra mohli vykonať. Konkrétne mám na mysli: chorých navštevovať. Porozmýšľajte, či medzi svojimi blízkymi máte niekoho, kto trpí. Doslova tak fyzicky. Kto je chorý, možno niekto v staršom veku, kto má ťažkosti a koho môžete navštíviť. Viem, že niektorí z vás také situácie prežívate v živote stále, pretože sa doma staráte o niekoho chorého, muža, ženu, babku, otca, mamu. A je to pre vás každodenná vec. Ale pre mnohých nie, a mám pocit, že veľa ľudí sa vyhýba kontaktu s chorými ľuďmi, hoci aj blízkymi, pretože je to strašne ťažké. Nevieme, čo povedať, hlavne, ak niekto trpí, nevieme, čo spraviť. Človek sa cíti bezradný. 

Priatelia, sobota je deň, to asi viete, keď kňazi bežne navštevujú chorých. Cez týždeň je veľa povinností a práce, v sobotu sa zvykne vziať Najsvätejšia Sviatosť a ide sa k chorým. Vyspovedáme ich, aby mohli prijať sväté prijímanie. Buďte zajtra ako kňaz s Najsvätejšou Sviatosťou. Tá Najsvätejšia Sviatosť je vo vás. Je vo vašej láske k ľuďom,  je vo vašom čase, vo vašej láskavosti. Nemusíte vedieť, čo povedať. Nemusíte mať odpovede na otázky o utrpení, o smrti… Nemusíte. Chorý väčšinou potrebuje, aby s ním niekto bol, aby si k nemu niekto sadol, chytil ho za ruku a ukázal mu: “Som tu s tebou”. Priatelia, ak nikoho takého nemáte, porozmýšľajte, možno to bude veľká výzva, ale možno by ste mohli navštíviť aj niekoho neznámeho, možno nejaký hospic, alebo navštíviť iné miesto, kde niekto trpí. A možno niekto z vašich blízkych netrpí fyzicky, ale trpí, pretože je veľmi osamelý. Trpí, lebo je opustený a stratil nádej. Jednoducho s ním môžete stráviť trochu času. Skúsme zajtra navštíviť chorých. Ako vždy, nemá to byť len jednorazová vec, hlavne, ak je to blízka osoba, ale vyhýbaš sa tomu, lebo je to ťažké, znovu – je nepríjemné byť v tých situáciách, pomáhať, vzdať sa vlastného času, niekedy aj peňazí. Buď s niekým. 

Skús v sebe prekonať ten moment nechuti, úteku, a navštív chorých. Je to jeden z najkrajších skutkov milosrdenstva. Pán Ježiš hovorí, že všetko, čo sme urobili jednému z jeho najmenších bratov, jemu sme urobili. V skutočnosti nenavštevuješ len chorého. Stretávaš sa s Pánom Ježišom. Okrem iného aj o toto ide v obrátení. To, čo robíš pre blížneho, robíš zároveň pre Ježiša. Takým nádherným spôsobom sa Pán Ježiš zjednocuje s chorými. Zajtra je sobota – deň navštevovania chorých. Navštív toho, kto to potrebuje.

Autor: Adam Szustak

Nemôžeš navštíviť? POTEŠ

Navštíviť našich chorých kvôli pandémii nemôžeme. Napriek tomu, veríme, že vymyslíte spôsob, ako niekoho chorého alebo osamelého potešiť. Môžete mu zavolať, poslať pohľadnicu alebo darček. Nájdite si spôsob. Zároveň vás povzbudzujeme, aby ste si dali na leto do kalendára pripomienku: Navštív chorého. Tak si vďaka pripomienke spomeniete na svoje pôstne snaženie a ešte aj urobíte krásny skutok milosrdenstva.