29. deň SPOVEĎ

Dobrý večer, pozdrav Pán Boh, dobrý deň. 

Srdečne vás vítam na začiatku ďalšieho týždňa v pôstnom období. Ostali nám dva týždne, tak pozývam na ďalšiu Odrobinu. Dnes to bude taká poriadne veľká ODROBINA. Chcem vás poprosiť, aby ste si čo najskôr, ak potrebujete – ako poznám život, každý to potrebuje – aby ste si naplánovali spoveď. Prosím vás, nenechajte si spoveď na posledné dni pred sviatkami. Po prvé, myslite na nás, na kňazov. Nenechajte si spoveď na Zelený štvrtok, Veľký piatok alebo Bielu sobotu. 

Priatelia, Veľkonočné trojdnie, to by mali byť dni… Viete, ja keby som mal takú moc v Cirkvi, (to sa určite nikdy nestane, lebo to by Cirkev skončila), ale keby som mal takú moc v Cirkvi, úplne zakážem spovedanie od Zeleného štvrtku do Nedele zmŕtvychvstania. Zakážem, lebo Veľkonočné trojdnie nie je na to, aby sme sa vtedy spovedali. 

Kde sa to vzalo? 

Problém je, že väčšina z nás si myslí, že sviatky sa začínajú v nedeľu. Pretože v nedeľu a pondelok je voľno, takže sviatky sú od nedele. To nie je pravda. Sviatky sa nedeľou končia. Nielen to, v podstate končia v sobotu v noci. A samozrejme, že potom pokračujú vyše 50 dní po Veľkej noci. Ale v skutočnosti sviatky trvajú od štvrtka do nedele, teda tie hlavné sviatky. Prosím, nechoďte na spoveď počas Veľkonočného trojdnia. Choďte na spoveď už TENTO týždeň, dva týždne pred sviatkami. Ak sa vám teraz nedá, choďte na začiatku budúceho týždňa, ale najlepšie by bolo ísť tento týždeň. Ak si niekto hovorí: „Nie, ja musím ísť v sobotu, aby som pred nedeľou nezhrešil, musím ísť až v poslednej chvíli.“ To znamená, že niečo s tebou nie je v poriadku, s tvojím duchovným životom a hriechmi. Ak to bude nutné, pôjdeš na spoveď ešte raz. Ale prosím, neberte spoveď ako tú poslednú vec na zozname, ktorú si snáď vybavíte na konci budúceho týždňa, ale naplánujte si ju na zajtra, pozajtra, tento týždeň. Ak viete, že potrebujete takú väčšiu spoveď, pretože ste sa dlho nespovedali, skúste sa dohodnúť s nejakým kňazom. Ak s tým pôjdete za kňazom počas budúceho týždňa, jasné, že vás vyhodí, pretože v tom čase, keď bude toľko spovedania, si nedokáže vytvoriť čas na osobné stretnutie s vami. Ale ak pôjdete tento týždeň, môžete poprosiť: „Potrebujem trochu dlhšiu spoveď, chcel by som sa porozprávať, pretože som už dávno nebol na spovedi.“

Priatelia, chcem, aby táto spoveď nebola len jednou z vecí, ktorú si odškrtnete zo zoznamu, ako nákupy alebo varenie. Naplánujte si ju tento týždeň a dobre sa vyspovedajte pred sviatkami.

Autor: Adam Szustak

Uvedomujeme si, že kvôli pandémii a obmedzeniam mnohí z nás nebudú mať príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia ešte pred sviatkami. Z tohto dôvodu vám prinášame spôsob, ako dosiahnuť mimosviatostné odpustenie hriechov

Povzbudzujeme vás, aby ste si aspoň takýmto spôsobom, úprimne a dôkladne pripravili svoje srdce na prežitie Veľkej noci. A ak je to, čo len trochu možné, skúste požiadať svojho kňaza o vyslúženie sviatosti zmierenia. 

„Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ (Joel 2, 12-13)