3. december

Mária bola dievča s veľkou dušou, ktoré jasalo od radosti, dievča s očami prežiarenými Duchom Svätým, ktoré s vierou kontemplovalo život a všetko si zachovávalo v srdci. Christus Vivit, 46

Po prečítaní dnešnej témy nás naplnila veľká radosť a nádej ako niekoho, kto po čase strávenom mimo domova,  plnom nepokoja a pochybností otvorí dvere svojho domu, vstúpi doň a pocíti teplo a lásku. Tento citát na nás pôsobí ako pozvanie – poď, otvor dvere a vstúp. Ale mať veľkú dušu, ktorá jasá od radosti, oči prežiarené Duchom Svätým, s vierou kontemplovať život a všetko si zachovávať v srdci nie je ľahké ale veľmi lákavé a veríme tomu, že ak je Kristus živý aj dnes tak aj dnes je toto pozvanie živé a aj uskutočniteľné. Byť podobný Panne Márii. Veľká duša – nemať zrak upriamený len na seba a svoje potreby ale všímať si ľudí, ktorí sú na tom veľakrát oveľa horšie ako my. Mária slúžila. V službe je radosť a teda jasať od radosti – môže len človek nesebecký s čistým srdcom (alebo pre naše dobro dúfame, že aj ten, kto po ňom len túži ☺). Panna Mária mala čisté srdce. Oči horia – duchom, horia životom. Vďaka ti Pane, že nám dávaš spoznať ľudí, ktorých oči horia a majú zapálené srdcia. Ľudí, ktorí od rána, keď otvoria oči, objímu život, objímu samých seba a vzývajú Ducha Svätého, aby prišiel a viedol ich a oni sa každý deň znovu a znovu  púšťajú do nového dobrodružstva. Oni sú svedectvom, že Kristus žije. Pane daj, aby sme sa aj my stali takými ľuďmi, ktorí vedia kontemplovať s vierou všetko, čo im Pán posiela do života a hlavne si uchovávajú všetko v srdci – nezabúdajú a nenechajú sa znechutiť svojimi pádmi a slabosťami. 

Písaním týchto riadkov sme si znovu uvedomili jednu vec: ako veľmi sme slabí a máme potrebu meniť sami seba  ale takisto na druhej strane akú veľkú milosť sme dostali od Pána – veľa lásky a odpustenia, dar nového života a vzor Panny Márie. Vlastne sme len v týchto riadkoch opísali život jednej rehoľníčky, ktorú nám dal Pán možnosť spoznať, ktorá zmenila náš život a to len preto, lebo bola a je veľmi podobná Panne Márii z dnešného citátu.

 

Otázky k zamysleniu:

Mám radosť a túžbu (horí mi srdce) potom, aby som očistil svoje srdce a bol lepším? 

Poslúžil som dnes niekomu, urobil som mu radosť, povzbudil som ho?

Spomínaš si na niekoho konkrétneho v tvojom okolí, kto ťa svojim čistým a zapáleným srdcom pritiahol k Panne Márii a uistil ťa, že Kristus je živý aj dnes?

Autor zamyslenia: manželia Janigoví

Modlitba

S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi,
duša mi zaplesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
plášťom spravodlivosti ma zahalil
ako ženícha, čo chystá veniec,
ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.

Lebo ako zem plodí svoje rastliny
a ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu,
tak Pán, Jahve, dá vyklíčiť spáse
a chvále pred všetkými národmi.

(Izaiáš 61, 10-11)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ