KOMENTÁRE K LITURGICKÝM ČÍTANIAM

S JOHNOM BERGSMOM a scottom hahnom

Najnovšie zamyslenie:

4. adventná nedeľa

Adventné obdobie

4. adventná nedeľa

3. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

Cezročné obdobie

4. nedeľa v cezročnom období

5. nedeľa v cezročnom období

6. nedeľa v cezročnom období

7. nedeľa v cezročnom období

8. nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšej Trojice

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

12. nedeľa v Cezročnom období

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

13. nedeľa v Cezročnom období

Svätých Petra a Pavla, apoštolov

14. nedeľa v Cezročnom období

15. nedeľa v Cezročnom období

16. nedeľa v Cezročnom období

17. nedeľa v Cezročnom období

18. nedeľa v Cezročnom období

Premenenie Pána

19. nedeľa v Cezročnom období

20. nedeľa v Cezročnom období

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

21. nedeľa v Cezročnom období

22. nedeľa v Cezročnom období

23. nedeľa v Cezročnom období

24. nedeľa v Cezročnom období

Povýšenie Svätého kríža

25. nedeľa v Cezročnom období

26. nedeľa v Cezročnom období

27. nedeľa v Cezročnom období

28. nedeľa v Cezročnom období

29. nedeľa v Cezročnom období

30. nedeľa v Cezročnom období

31. nedeľa v Cezročnom období

Všetkých svätých

32. nedeľa v Cezročnom období

33. nedeľa v Cezročnom období

34. nedeľa v Cezročnom období

veľkonočné obdobie

2. Veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

3. Veľkonočná nedeľa

4. Veľkonočná nedeľa

5. Veľkonočná nedeľa

6. Veľkonočná nedeľa

Nanebovstúpenie Pána

7. veľkonočná nedeľa

Zoslanie Ducha Svätého (turíce)

veľkonočné trojdnie

Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok)

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)

Svätá sobota (Biela Sobota)

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

PÔSTNE obdobie

1. nedeľa v PÔSTNOM období

2. nedeľa v PÔSTNOM období

3. nedeľa v PÔSTNOM období

4. nedeľa v PÔSTNOM období

5. nedeľa v PÔSTNOM období

Palmová (kvetná) nedeľa