KOMENTÁRE K LITURGICKÝM ČÍTANIAM

S JOHNOM BERGSMOM

veľkonočné obdobie

2. Veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

3. Veľkonočná nedeľa

4. Veľkonočná nedeľa

5. Veľkonočná nedeľa

6. Veľkonočná nedeľa

Nanebovstúpenie Pána

veľkonočné trojdnie

Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok)

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)

Svätá sobota (Biela Sobota)

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

PÔSTNE obdobie

1. nedeľa v PÔSTNOM období

2. nedeľa v PÔSTNOM období

3. nedeľa v PÔSTNOM období

4. nedeľa v PÔSTNOM období

5. nedeľa v PÔSTNOM období

Palmová (kvetná) nedeľa

Cezročné obdobie

4. nedeľa v cezročnom období

5. nedeľa v cezročnom období

6. nedeľa v cezročnom období

7. nedeľa v cezročnom období

8. nedeľa v cezročnom období