KOMENTÁRE K LITURGICKÝM ČÍTANIAM

S JOHNOM BERGSMOM

Cezročné obdobie

Najsvätejšej Trojice

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

12. nedeľa v Cezročnom období

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

13. nedeľa v Cezročnom období

Svätých Petra a Pavla, apoštolov

14. nedeľa v Cezročnom období

15. nedeľa v Cezročnom období

16. nedeľa v Cezročnom období

17. nedeľa v Cezročnom období

18. nedeľa v Cezročnom období

veľkonočné obdobie

2. Veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

3. Veľkonočná nedeľa

4. Veľkonočná nedeľa

5. Veľkonočná nedeľa

6. Veľkonočná nedeľa

Nanebovstúpenie Pána

7. veľkonočná nedeľa

Zoslanie Ducha Svätého (turíce)

veľkonočné trojdnie

Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok)

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)

Svätá sobota (Biela Sobota)

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

PÔSTNE obdobie

1. nedeľa v PÔSTNOM období

2. nedeľa v PÔSTNOM období

3. nedeľa v PÔSTNOM období

4. nedeľa v PÔSTNOM období

5. nedeľa v PÔSTNOM období

Palmová (kvetná) nedeľa

Cezročné obdobie

4. nedeľa v cezročnom období

5. nedeľa v cezročnom období

6. nedeľa v cezročnom období

7. nedeľa v cezročnom období

8. nedeľa v cezročnom období