8.
ODROBINA

Dobrý večer! Pozdrav Pán Boh! Dobrý deň!

Milovaní, veľmi srdečne vás vítam v štvrtkovej časti, čiže v časti na piatok zo série Klasika. Táto časť sa volá “Klasika po druhé”, pretože zajtra je piatok, ďalší deň špeciálne venovaný pôstnym zvykom. 

Ako som hovoril minulý týždeň v piatok, chcel by som, aby sme sa vrátili ku klasickej forme pôstu, ktorý máme v cirkvi, čiže o chlebe a vode. Ibaže každý týždeň na iný úmysel. Minulý týždeň sme sa zaoberali sebou a prosili sme Ducha Svätého, aj pomocou pôstu, aby sme dobre prežili veľký pôst. Keď ho prosíme, On svoj prísľub plní. O to sa nemusíme báť. 

Aký je úmysel na zajtra? 

Chcel by som, aby sme sa zajtra pomodlili za také typy, ako som ja. Za diakonov, kňazov, biskupov, duchovných, rehoľníkov, rehoľníčky a podobne, za všetky tzv. duchovné osoby. 

Na dva úmysly: po prvé, za hriešnych duchovných. To vám hádam nemusím vysvetľovať, nie? Všetci máme trochu po krk rôznych slabostí cirkvi. Všetci máme pravdepodobne tak trochu dosť toho, aké sklamania zažívame od biskupov a kňazov (takých ako ja), diakonov, rehoľných sestier, rehoľníkov a podobne. Ide mi o celé spektrum, o všetky tie do neba volajúce hriechy duchovných osôb, ale tiež o drobné slabosti a obyčajnú biedu duchovných. Milovaní, veď my sme strašne biedni. A veľmi, veľmi potrebujeme modlitby. 

Neviem, či si spomínate, ale… Mňa sa to veľmi dotklo a vedel som, že sme dostali poklad. Pápež František, keď sa stal pápežom, prvá vec, ktorú urobil, určite si to pamätáte, keď po voľbe vyšiel na ten známy balkón, tak čo urobil prvé? Kľakol si pred ľuďmi, pápež si kľakol pred ľuďmi a poprosil: “Pomodlite sa za mňa. Pomodlite sa za pápeža Františka.” Vtedy som hneď vedel – dostali sme proroka, dostali sme poklad v cirkvi. On vie presne, kde má začať, že on vo svojej biede strašne potrebuje modlitbu. 

Zajtra sa prosím pomodlite pôstom. Obetujte za nás pôst o chlebe a vode. Sami viete, že mnoho z tých hriechov si vyžaduje malé množstvo chleba a malé množstvo vody. Za všetkých hriešnych kňazov a celé duchovenstvo, ale ešte aj na druhý úmysel. Pomodlite sa za všetky dobré kňazské ruky, dobré duchovné srdcia, o to, aby sa rozvíjali. Aby sme sa nezaoberali len hriechom, ale poproste tiež o svätosť, o vytrvalosť, o silu pre tých, ktorí žijú evanjeliom, ktorí naozaj sú na svojom mieste, robia to, čo treba, len majú niekedy málo síl. Niekedy skrátka potrebujú podporu, nie? 

 

Ak vás o to môžem prosiť, zahrňme zajtra do modlitebného pôstu, čiže do nášho sebazaprenia a modlitby, duchovných. Pán Boh vie, čo má komu z toho pôstu dať. Zjednoťme sa teda, prosím, zajtra v tejto veci.
Autor: Adam Szustak OP