14.
ODROBINA

Dobrý večer! Pozdrav Pán Boh! Dobrý deň!

Moji drahí, srdečne vás vítam pri štvrtkovej časti, ďalšej zo série “Klasika”. Je to úloha na piatok, čiže “Klasika…” pôst. Priatelia, klasicky, ako každý týždeň, nebudeme nič meniť: zajtra pôst o chlebe a vode. Chlieb a voda. 

Na aký úmysel zajtra? Za čo sa skúsime modliť a posilniť to pôstom?

Je to veľmi dôležitá téma. Dúfam, že ste o tom počuli, pretože sme ohlásili na Languste akciu spolu s nadáciou Malak. Ak ste to videli, budem vás k tomu tento rok v pôste povzbudzovať. Robíme našu akciu – almužna. Vždy zbierame peniaze. Ak si pamätáte, v decembri sme zbierali pre deti s psychickými problémami. Tento rok by sme veľmi chceli v pôste podporiť všetky inštitúcie, nadácie, organizácie, ktoré sa venujú pomoci nenarodeným deťom a ich rodičom. Hospice, ktoré sa zaoberajú práve fázou, keď je človek, dieťa ešte nenarodené. Nadácie na podporu rodičov, ktorí čelia napríklad náročnému tehotenstvu alebo celkovo myšlienkam o potrate. Chcel by som, aby ste sa zajtra postili za všetky nenarodené deti a ich rodičov.

Priatelia, nielen tak jednoducho, že aby sa narodili. Samozrejme, to je veľmi dôležitý úmysel, ten základný. Ale modlite sa: “Pane, neustále prebúdzaj ľudí, ktorí pomôžu”, lebo je ľahké niekomu povedať “Nezabiješ”. Treba to hovoriť, ale je ľahké povedať “Nezabiješ”. Oveľa ťažšie je povedať: “Nezabiješ, a ja ti pomôžem.” “Nezabiješ, a ja ťa podporím.” “Nezabiješ a všetky problémy, ktoré máš, ponesiem spolu s tebou, neopustím ťa.”

Pomodlite sa, za otcov nenarodených detí, ktorí sa o ne nechcú starať, aby to urobili. Pomodlite sa za matky nenarodených detí, ktoré možno majú tisíc rôznych strachov, veľmi odôvodnených, aby uverili Pánu Bohu. Pomodlite sa za lekárov, aby boli tými, ktorí chránia život, ktorí ho neničia. Pomodlite sa za tie nenarodené detičky, aby im bolo dané prísť na svet. 

Zahrňme do modlitby ten najohrozenejší život. Robíme to materiálne s nadáciou Malak, ale tiež by som veľmi chcel, aby sme to podporili aj modlitbou a pôstom. Určite sú vo svete takí duchovia… zabíjania nenarodených, ktorých dokážeme vyhnať iba pôstom a modlitbou. Lebo veď to je to veľké zlo na svete, nie? To je tak veľké zlo, že inak sa nedá vyhnať. Tu sú naozaj potrební kresťania, nielen tí, čo kričia a behajú s transparentami, ale modliaci sa, postiaci sa a veľmi konkrétne pomáhajúci v takýchto situáciách. 

Podporu chystáme v spomínanej akcii, ale chcel by som, aby sme to zosilnili, doplnili modlitbou a pôstom. A teda, priatelia, ak vás môžem o to prosiť, zajtra, v piatok, pôst o chlebe a vode na úmysel nenarodených detí a ich rodičov.

Autor: Adam Szustak OP