23.
ODROBINA

Dobrý večer! Pozdrav Pán Boh! Dobrý deň!

Milovaní, veľmi srdečne vás vítam v pondelok. Urobme si ďalší týždeň “Odrobinových” úloh. 

Na zajtra mám pisateľsko-duchovnú úlohu. Poviem vám, o čo ide. Chcel by som, aby ste zajtra mali znovu celý deň otvorené oči, ale trochu inak než minulý týždeň. Zajtra sa veľmi pozorne prizerajte svetu okolo vás, aby ste videli, čo sa bude diať a vyhľadávali rôzne nešťastia, ťažkosti, ľudské smútky, a potom si ich zapisujte. 

O čo ide? Ak zajtra niekoho stretnete, napr. v práci alebo niekoho z blízkych, kto vám povie: “Počuj, prežívam také a také ťažkosti” atď. Ak to bude možné, porozprávajte sa s ním, ale naozaj si to aj zapíšte. Zoberte si mobil a zapíšte napr. “Juraj má doma problémy s manželkou.” Dobre? Alebo sa budete rozprávať s niekým iným, kto vám povie: “Počuj, mám také problémy… Bola som v nemocnici, niečo sa so mnou deje”. Znovu si zapíšte – “Grétka má problémy s chrbticou”. Uvidíte na ulici človeka, ktorý bude na prvý pohľad smutný. Zapíšte si – “Neznámy človek, veľký smútok.” Dobre? A tak ďalej, a tak ďalej.

Celý deň buďte otvorení, pozorní, robte si poznámky. Naozaj by som chcel, aby ste si v mobile zapísali, koľko len bude možné, rôzne situácie, o ktorých viete, že sú spojené s ťažkosťami, utrpením, biedou, s niečím ťažkým. A potom večer, keď si sadnete k modlitbe – určite to urobte, vezmite si telefón či notes a každú z tých osôb zverte Pánu Bohu. Pomodlite sa za ňu. Ako keby ste si všetky tie osoby pripravovali na taký večerný “nástup”, na večerné stretnutie. Za každú z tých osôb sa večer pomodlite: “Pane Bože, Juraj má doma problémy, Grétku bolí chrbát…” Dobre? A tak ďalej, a tak ďalej. Urobte si taký večerný zoznam, po celodennom zbieraní rôznych úmyslov. Len si večer nezabudnite k tomu všetkému sadnúť.

Milovaní, robil to aj Pán Ježiš, som o tom presvedčený. On sa vždy večer chodil modliť. Som si istý, že keď tam večer sedel s Otcom, naisto mu hovoril o všetkom, čo sa cez deň stalo. Hovoril o chorých, ktorých stretol a uzdravil. Prosil, aby im zdravie vydržalo. Isto hovoril o rôznych smútkoch, ktoré skúšal potešiť. Som si istý, že Pán Ježiš každú noc, keď chodil za Otcom, rozprával o ľuďoch, ktorých toho dňa stretol na ceste. Priatelia, urobte to isté. A večer všetkých tých ľudí zverte Pánu Bohu.

Autor: Adam Szustak OP