26.
ODROBINA

Dobrý večer! Pozdrav Pán Boh! Dobrý deň!

Miovaní, veľmi srdečne vás vítam pri ďalšej štvrtkovej časti, pri ďalšej “Klasike”, lebo ide opäť o zajtrajší piatkový pôst. Klasika – chlieb a voda.

Na aký úmysel zajtra? Na veľmi potrebný a myslím si, že to robíme málo – za neveriacich. Určite máte skúsenosť, že viera sa stáva čoraz zriedkavejšia, čoraz viac ľudí, teraz aj tu v Poľsku, odchádza z cirkvi. A je to pravda. Máme na tom obrovský podiel viny, my, v zmysle cirkev, ale samozrejme, vinu na tom majú aj tí ľudia.  Je to tak nejako rozdelené, my aj oni. 

Veľa ľudí oficiálne odchádza z cirkvi. Niekedy hovoria, že len z cirkvi, lebo neprestali veriť v Boha, ale cirkev ich sklamala. Viete o tom, že je tiež na svete čoraz viac ľudí, ktorí už neveria v nič? Nám kresťanom sa ľahko hovorí, aby sa obrátili. Ľahko je nám hovoriť o tom, že odišli, sklamali, že by mali veriť. Vo všeobecnosti to má zmysel, lebo si myslím, že o tom treba hovoriť. Ale modlíme sa za nich? Modlíme sa za nich, prosíme Pána Boha, aby ich viedol? 

Aj na ich ceste, tam, ďaleko, možno naozaj ďaleko od cirkvi, ďaleko od Neho – “Buď s nimi.” Modlíme sa za nich? Milovaní, myslím, že viac hovoríme, ako sa za nich modlíme. Nevravím, že nemáme hovoriť. Nevravím, že nemáme hlásať evanjelium, že nemáme ľuďom ukazovať cestu, alternatívy, pozývať ich, ukazovať im, v čom je kresťanstvo mimoriadne. Určite máme. Ale modlíme sa za nich?

Zajtra si spomeňte na nejakú osobu, ktorú poznáte, ktorá to možno vzdala, možno odišla, alebo na niekoho v rodine, kto je neveriaci. Často je to tak v rodinách, nie? Je tam niekto, kto celý čas bojuje s tým, že vy do cirkvi patríte. 

Zajtra chlieb a voda za tú osobu. Pôst za tú osobu. Myslím, že to jej pomôže oveľa viac, ako vaše neustále opakovanie: “Obráť sa. Vráť sa do cirkvi”. Pomodli sa za túto osobu pôstom.

Autor: Adam Szustak OP