29.
ODROBINA

Dobrý večer! Pozdrav Pán Boh! Dobrý deň!

Srdečne vás vítam v ďalšom týždni, v poslednom kompletnom týždni Veľkého pôstu, lebo sa už pomaly blížime ku koncu, ale ešte je pred nami zopár úloh. 

Dnes máme najtradičnejšiu pôstnu duchovnú úlohu, ktorú mám veľmi rád, pretože sme vďaka nej viac podobní Pánu Bohu. Neviem, či poznáte takú vetu z prorockých kníh, písal to okrem iného Izaiáš, a znie takto: …Pán Boh takto prehovoril cez proroka: “Potešte, potešte môj ľud.” Viete, že Duch Svätý sa volá aj Potešiteľ, nie? Parakletos, čiže “ten, ktorý potešuje”, “kto prináša radosť tam, kde je smútok”. 

Chcel by som, aby ste zajtra, v utorok, boli pre niekoho parakletom, čiže potešiteľom. Spomeňte si na niekoho – opäť, nie na seba, ale na niekoho z vašej rodiny, spomedzi blízkych, spomedzi známych, o kom viete, že má nejaké trápenie. Podporte ho, venujte mu dobré slovo, povzbudenie, nádej. 

Viem, niekedy nevieme, čo povedať, však? Niekto je vo veľmi ťažkej situácii, neviem… niečo tragické sa deje v jeho živote, no… ako ho potešiť? Stačí, že s ním budete a poviete mu “Vieš čo? Tiež som prežíval vo svojom živote strašné veci. Možno neviem, čo sa teraz s tebou deje, možno to ani nepoznám, ale vieš čo? Bude to lepšie.”

Buďme potešiteľmi jeden pre druhého. To je krásna medziľudská úloha. Myslím si, že Pán Boh veľa ľudí práve k tomu povzbudzuje a vyzýva – potešujte sa. To je presne to – “Potešte môj ľud”, lebo On vie, keď cítime ťažobu. 

Nájdite dnes jednu konkrétnu osobu, s ktorou to zajtra skúsite, hoci to nemusí vyjsť a zistíte, že tá osoba to tak nezoberie, nebude to chcieť prijať – ale aspoň ste to skúsili. Skúste zajtra potešovať.

Autor: Adam Szustak OP