31.
ODROBINA

Dobrý večer! Pozdrav Pán Boh! Dobrý deň!

Srdečne vás vítam pri ďalšej “Odrobine”, ktorá by sa mohla začať vetou, ktorá sa objavuje v niektorých rozprávkach: “Kedysi dávno, pradávno…”. 

O čo ide?

Chcel by som, aby ste dnes večer strávili trochu času, pri takej pripomínajúcej modlitbe. Čo to znamená? Skúste porozmýšľať, …o takej dávnejšej minulosti. Spomeňte si na ľudí, ktorým za veľa vďačíte. Kňaz z detstva, nejaký učiteľ, niekto z rodiny, kto vám vo veľmi ťažkej chvíli, veľmi dávno, pomohol. Niekto, kto bol kedysi dôležitý vo vašom živote, kto bol taký významný, že vo vás veľa zmenil. 

Ľudia, ktorí tu kedysi boli, ale už nie sú. Nejde o to, že nežijú, lebo možno žijú, ale už s nimi nie ste v kontakte. Nejde o to, že ste napríklad 40 rokov v manželstve a pomyslíte si: “Pred 40 rokmi urobila moja žena niečo významné v mojom živote, lebo sa stala mojou manželkou”. Nie, má to byť niekto, kto už vo vašom živote nie je. 

Viete, keď som si toto pripravoval, keď som si to písal, hneď mi napadol istý učiteľ. Učiteľ poľštiny, ktorý veľa zmenil v mojom myslení a náhľade na svet, a tak celkovo ma akosi postrčil na cestu, ktorou dnes kráčam. Nevidel som ho už od strednej školy, čiže vyše dvadsať rokov. A myslím, že by bolo fajn poďakovať sa mu. Samozrejme, ku koncu strednej školy som mu zrejme poďakoval, ale čo by sa stalo, keby som mu dnes, po dvadsiatich rokoch, zatelefonoval. Možno ma pozná z youtube alebo z iných verejných vystúpení. Možno vie, čo sa so mnou deje. Keby som mu zavolal… ale nemám naňho číslo, môžem ho však pohľadať, to nie je problém, lebo býva v mojom rodnom meste. Keby som požiadal rodičov, aby ho našli, tak by to rýchlo urobili. Keby som zavolal a povedal “Drahý pán…” – nechcem hovoriť jeho meno – “Ďakujem”. “Ďakujem za to, že ste ma pred 20 rokmi postrčili na túto cestu, a ja dnes som tam, kde som.” 

Možno by sa potešil. Možno by si pomyslel: “Hmm… urobil som v živote niečo dobré”. No, jedine, že by ma napríklad nemal rád, že by si pomyslel: “Aha… a to všetko kvôli mne, kvôli mne je tým, kým je”. Aj to sa môže stať. 

Posaďte sa dnes, spomeňte si na osobu, ktorá bola pre vás kedysi veľmi dôležitá. Zvlášť vtedy, ak ste si tú dôležitosť neuvedomili a až po rokoch ste zistili, že tá osoba naozaj zmenila váš život.

Ak si také veci všímate, je to úžasná vlastnosť srdca. Schopnosť vidieť, že môj život netvarujem len ja, ale že je tvarovaný aj inými. Schopnosť ďakovať týmto ľuďom, je veľmi krásna. Myslím si, že veľmi často ukazuje veľkosť srdca. Porozmýšľajte o niekom takom. Ak si na niekoho spomeniete a môžete sa s ním skontaktovať, urobte to. Pošlite pohľadnicu na sviatky – “Ďakujem. Ďakujem za to, čo bolo pred 30 rokmi, veľmi mi to pomohlo”. A ak nie ste s tou osobou v kontakte, ani sa to veľmi nedá, lebo sa môže stať, že tá osoba už nežije, lebo aj to sa mohlo stať, tak sa za ňu pomodlite a poďakujte za tú osobu Pánu Bohu. 

Jedným alebo druhým spôsobom poďakujte. Tak, ako sa dá. Kedysi dávno, pradávno bol istý človek Bože, aké je dobré, že existoval, lebo dnes som tu, kde som, aj vďaka nemu. Poďakujte mu.

Autor: Adam Szustak OP