35.
ODROBINA

Dobrý večer! Pozdrav Pán Boh! Dobrý deň!

Milovaní, srdečne vás vítam. Máme pred sebou posledné tri “Odrobiny”, tri časti, pretože by som chcel, aby sme sa od Zeleného štvrtku, čiže od začiatku veľkonočného trojdnia, nezaoberali žiadnou aktivitou, žiadnou činnosťou. Veľkonočné trojdnie je na to, aby sme sa zamerali výlučne na Pána Ježiša. Preto máme úlohy len do stredy. Posledná bude na štvrtok do večera, čiže do začiatku veľkonočného trojdnia. 

Aká je dnešná úloha? 

Tento týždeň budeme čítať, nepamätám si, či je to v liturgii dnes alebo zajtra, ale naisto v tých prvých dňoch veľkého týždňa. Príbeh o Judášovej zrade, čiže o tom, ako to bolo, keď bol Pán Ježiš vydaný. Ako si určite pamätáte, Judáš bol tou osobou, ktorá Pána Ježiša vydala vojakom v Getsemanskej záhrade. To je ťažká udalosť, pri ktorej práve žiak, priateľ, ten, koho Pán Ježiš miloval, zrádza. Ťažká chvíľa. Čo s tým urobiť? Zamyslite sa, či je vo vašom živote osoba alebo osoby, ale ide mi snáď o nejakú jednu osobu, ktorú ste nejakým spôsobom zradili. Všetci sme zradili Pána Boha, lebo každý z nás zhrešil, to je jasné. Ale sústreďme sa na ľudí. 

Zrada, môže mať rôzne formy. Nemusí to byť len zrada v manželstve, lebo môžu byť medzi nami aj také osoby, ktoré možno zradili svojich manželov, manželky. Ale ide mi o rôzne formy zrady. Zrada priateľstva, zrada vernosti, zrada starostlivosti o niekoho, zrada tajomstva a podobne. Chvíle, v ktorých ste zradili niekoho dôveru, v ktorých mal niekto pocit, že ste ho zradili. Milovaní, ak ste to ešte nenapravili, neospravedlnili sa, urobte to. Ak je to možné, ak je to dobré, ak je to potrebné. Ak viete, že to tá osoba môže prijať, lebo niekedy treba trochu počkať. Tá osoba nemusí byť schopná prijať pravdu v danej chvíli. Možno predtým už dávno unikáte a myslíte si: “No a čo. Nik o tom nevie. Nik to netuší, prešlo mi to.”

Milovaní, zrada bude skôr či neskôr odhalená, vždy to tak je. Veľkosť človeka spočíva v schopnosti požiadať o odpustenie, priznať sa k zrade. Pozrite sa na Judáša, on si tiež napokon uvedomil, že urobil zle, však? Sám povedal: “Zradil som nevinnú krv.” Chcel vrátiť peniaze, chcel napraviť to, čo urobil. Bolo však už neskoro. Možno to bude znieť trochu surovo, ale… Dávajte si pozor, aby potom nebolo neskoro. Treba to urobiť, kým nebude neskoro, keď sa to ešte dá napraviť. Možno si myslíš: “V mojom prípade je už neskoro, už sa všetko pobabralo, rozsypalo.” Ak je to pravda, popros Pána Boha o milosrdenstvo, aby tú vec ponoril do svojho milosrdenstva. Preňho neexistuje nič, čo by sa nedalo napraviť. Možno nie v tomto živote, ale raz určite. 

Ak je to možné, ak ešte nie je neskoro, tak vás prosím – ospravedlňte sa za tú zradu. Napravte ju, čiňte za ňu pokánie. Ak vravíte, že je neskoro, hoci pochybujem, či to tak naozaj je, ale ak áno, proste Boha o milosrdenstvo, aby vás ponoril do svojho milosrdenstva. On to urobí, pretože preňho neexistuje zrada, ktorú by nemohol napraviť.

Autor: Adam Szustak OP