37.
ODROBINA

Dobrý večer! Pozdrav Pán Boh! Dobrý deň!

Moji drahí, ako vraví klasik, ľúto mi je odchádzať. Dnes máme totiž poslednú “Odrobinu”, lebo od zajtra sa už začína sväté veľkonočné trojdnie. Nebudeme sa teda zaoberať žiadnymi hlúposťami, robením čohokoľvek. Budeme sa pozerať na Pána Ježiša. Ale… vo štvrtok približne do osemnástej, lebo vtedy sa začína väčšina liturgií, ešte nemáme veľkonočné trojdnie a chcel by som, aby ste ešte niečo urobili. Bude to zrejme to isté, čo bolo minulý rok, ale je to dôležitá vec vždy na Zelený štvrtok. 

Mám rád to, čo sa vždy večer pred Zeleným štvrtkom deje v cirkevných kuloároch. Nie všetci o tom vedia, hoci niektorým je dobre známe, že vo štvrtok predpoludním, a potom v priebehu dňa, cirkev ničí všetok sviatostný materiál. Neviem, či o tom viete. Niektorí určite áno. Konzumuje sa celá sviatosť oltárna, necháva sa vždy iba zopár hostií pre chorých, keby to bolo potrebné, ale inak sa všetko konzumuje. Lebo viete, že keď prídete na Zelený štvrtok do kostola, svätostánok bude prázdny. Bude otvorený a bude prázdny. Nebude tam Pán Ježiš. Takisto sa na Zelený štvrtok pália oleje. Ničia sa všetky sviatostné materiály. Prečo? Pretože počas veľkonočného trojdnia sa obnovujú všetky sviatosti. Na Zelený štvrtok bude pripravená nová eucharistia. Na Zelený štvrtok biskup posvätí nové oleje. Na Bielu sobotu bude posvätená nová krstná voda a podobne. Všetko bude nové. Všetko bude odznova. Skrátka, príde chvíľa, nie v čase, ale najmä tak myšlienkovo, keď sa v cirkvi všetko končí. 

Prečo? No lebo ak cirkev nemá sviatosti, nemá žiadny zmysel. Cirkev bez sviatostí je len verejnoprospešná organizácia. Organizácia, ako všetky ostatné, ak v cirkvi nie sú sviatosti. Čiže aj cirkev chce akoby skončiť a znovuzrodiť sa. Chce, podľa slov Pána Ježiša, vyhodiť starý kvas a všetko prekvasiť nanovo. 

Milovaní, to by sme mali zajtra urobiť v duchu aj v srdci. Prosím vás, nájdite si zajtra počas dňa, pred večernou liturgiou, kým sa začne veľkonočné trojdnie, nájdite si trochu času, sadnite si a ukončite celý predchádzajúci rok. Povedzte si: “OK – všetko, čo bolo, čo bolo zlé, to uzatváram a odovzdávam.” Ak je potrebná spoveď a ešte ste na nej neboli, choďte. Ak sa dá, choďte pred sviatkami, ak nebudú dlhé rady alebo… V dnešných časoch je všetko asi trochu divné, ak nie pred, choďte po sviatkoch, ak potrebujete spoveď. Ak je niečo, čo treba uzavrieť – rôzne veci v živote, nejaké choré vzťahy, choré závislosti, čokoľvek zlé, skúste to uzavrieť. Alebo s tým aspoň začnite, aby ste zajtra večer začínali odznova.

Zajtra budete mať pripravenú špeciálnu milosť na uzatváranie vecí. Lebo cirkev má zajtra milosť na uzatváranie všetkého, čo bolo, a robenie vecí odznova. Každý, kto načerpá z tej milosti, bude mať šancu to urobiť. Ukončite zajtra svoj život tak, aby ste ho zajtra mohli začať odznova. Moji drahí, takto spolu končíme “Odrobiny” na tento rok. 

Dúfam, že ste využili aspoň trochu z tých rôznych rád, že sa vám podarilo splniť aspoň zopár z tých úloh. Dúfam tiež, že sa vám to nielen podarilo, ale že ste naozaj aspoň trochu zmenili, premenili, nanovo pretvorili vaše srdcia. Ticho dúfam. Ak to v niečom pomohlo, mám z toho obrovskú radosť. 

Želám vám najkrajšie veľkonočné trojdnie, najväčšiu milosť Pána Ježiša, aká len môže prísť.  Vo veľkonočnom trojdní môže prísť naozaj neuveriteľná milosť. No a želám nový život od nedele, od Zmŕtvychvstania. Určite sa stretneme pri nejakých iných príležitostiach a videách. Ďakujem, pozdravujem, spánombohom, paaaa.

Autor: Adam Szustak OP