O NÁS

Za týmto projektom stojí V.I.A.C – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

evanjeliom

meníme

svet

naše poslanie

pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Veríme, že život každého jedného človeka je originálny a ukrýva v sebe inšpiratívny príbeh.

prinášame pozitívnu zmenu

Veríme, že život je naplnený výzvami, ukrývajúcimi v sebe dynamiku, v ktorej sa rodí niečo nové, preto chceme byť citliví na život a pozitívne ovplyvňovať spoločnosť v každej jej oblasti.

mobilizujeme generáciu tvorcov

Veríme, že každý človek ukrýva v sebe nenahraditeľný potenciál, a preto chceme podporovať mladých ľudí pri využívaní svojich talentov, darov a zručností a volať ich do služby vytvárať svet.

presadzujeme hodnotovú orientáciu

Veríme, že skutočný a trvalo udržateľný rozvoj stojí na morálnych hodnotách, a preto chceme stáť vo svete obrovských príležitostí na etických a morálnych princípoch, a motivovať k tomuto rozhodnutiu aj iných.

NAŠA Vízia

Je to generácia, pre ktorú byť osobnosťou nie je len záležitosťou vyvolených či talentovaných, ale rozvíjať svoj osobný potenciál a spájať v sebe charakter, angažovanosť a líderstvo je životným štýlom všetkých. Je to generácia, ktorá reálne mení atmosféru regiónu, kde žije i celého Slovenska.

Generácia mladých lídrov, ktorá myslí viac ako len na seba samých, žije viac ako len vecami, ktorých sa možno dotýkať, hľadá viac ako len šťastie, čo možno zakúšať, chce viac, ako len úspech svojich plánov a úmyslov.