Vaša podpora je pre nás záväzok, aby “každý talent, ktorý nám bol zverený, bol rozmnožený.”

Spravovateľom portálu Emauzy je občianske združenie V.I.A.C. a každý príspevok poputuje na jeho podporu a rozvoj.