Profesor Scott Hahn

Profesor Scott Hahn je bývalý presbyteriánsky pastor a teológ a súčasný katolícky spisovateľ, teológ, apologéta a člen Opus Dei. Jeho knihy si vydobyli pozície bestsellerov a boli preložené do viacerých jazykov. Často je označovaný prezývkou, ktorú po prvýkrát použila jeho manželka: „Luther naruby“. Čiastočne preto, že ju manželia spomínajú vo svojej knihe Naša cesta do Katolíckej Cirkvi a čiastočne preto, že ich konverziu ku katolicizmu nasledoval väčší počet presbyteriánskych pastorov a znalcov Biblie. S manželkou Kimberly, rovnako bývalou presbyteriánkou a momentálne úspešnou spisovateľkou, vychovávajú spolu šesť detí (niektorí sú už v katolíckej duchovnej službe za diecézu Steubenville) a osemnásť vnúčat. Na Františkánskej univerzite pôsobí od roku 1990 a je zakladateľom a prezidentom Saint Paul Centre (StPaulCenter.com). Mnohé jeho knihy vyšli aj na Slovensku, napríklad Naša cesta do Katolíckej cirkvi; Kto si, Mária; Baránkova večera; Otec, čo plní sľuby; či Prečo veriť.