28.
ODROBINA

v

Dobrý večer! Pozdrav Pán Boh! Dobrý deň!

Srdečne vás vítam v sobotu a pozývam na nedeľnú úlohu, hoci to bude úloha na celý týždeň.  Chcel by som, aby ste o nej zajtra premýšľali, lebo možno budete mať trochu času. Viete, že jednou z najkrajších vecí je niekomu slúžiť? To je podstata Pána Ježiša, podstata toho, kým Ježiš bol a celý čas je. Vravel som vám včera o vyspaní sa, že niekedy nejde o to, aby sme sa vyspali my, hoci je to veľmi potrebné, ale aby sme niekomu dovolili “vyspať sa”. 

Chcel by som, aby ste si zajtra premysleli osobu, ktorej by ste po celý najbližší týždeň mohli nejako špeciálne pomáhať. Myslite na osobu, ktorá má práve nejakú mimoriadnu potrebu, lebo viem, že také veci robíte každodenne, však? Máte napríklad deti, ktorým slúžite deň za dňom. Máte svojich blízkych, manželov, manželky, rodičov, súrodencov. Môžete im slúžiť každý deň. Ale popremýšľajte o niečom mimoriadnom, nezvyčajnom, čo nerobíte stále. Nech je to, ale aktuálna potreba, ktorú môžete vyplniť. 

Skúste si naplánovať celý týždeň, v ktorom niekomu pomáhate. Takú dlhodobú akciu, nielen jednorazový čin. Zajtra prežite nedeľu a pomodlite sa k Duchu Svätému takto: “Duchu Svätý, ukáž mi nejakú osobu, o ktorej možno ani neviem, ale Ty mi ju ukážeš, Ty vieš lepšie, že ona niečo tento týždeň veľmi potrebuje.” Ponúknite sa tej osobe. Povedzte – “Počuj, som tu tento týždeň pre teba. Tento týždeň som tu s mojím časom, s mojou pomocou, ak treba, aj s peniazmi, aby som ti špeciálne pomohol.”

Milovaní, budúci týždeň bude už taký posledný pred Veľkým týždňom, posledný pôstny týždeň. Čím viac sa naučíme dávať seba, nielen myslieť na seba, ale… no práve – slúžiť, tým viac urobíme. Skúste si to zajtra premyslieť, komu by ste po celý týždeň mohli nejako špeciálne slúžiť. 

Možno by bolo najlepšie, keby to bol niekto, s kým je to náročné. Niekto, kto vám spôsobuje ťažkosti. Možno máte napríklad babičku, ktorá je veľmi nepríjemná, prepáčte za ten výraz, ale niekedy to tak býva. Niekedy sa nám nechce k niekomu chodiť, lebo vieme, že tá osoba si to aj tak neváži, že to zavrhne, skrátka, cítime sa tam zle. 

Milovaní, to je krásna pomoc. Keď robíme niečo, čo nám možno nerobí radosť, nedáva spokojnosť. Rozmyslite si, komu by ste celý týždeň mohli pomáhať? Ak ste už niekomu pomáhali, ale prestali ste, lebo to bolo príliš náročné. Možno sa k tomu treba vrátiť.

Autor: Adam Szustak OP