4. december

Jeho darovanie sa na kríži je niečo také veľké, čo nedokážeme splatiť, musíme to len prijať s nesmiernou vďačnosťou a radosťou, že sme oveľa viac milovaní, ako si to vieme predstaviť On prvý miloval nás. Christus Vivit, 121

Láska, všetci po nej túžime, všetci ju chceme zažiť. 

Ale  čo je to vlastne láska? Láska znamená obetovať sa za druhých, tak ako nám to ukázal aj pán Ježiš. Jeho láska k nám bola taká nekonečná, že v  pokore prijímal poníženie, bičovanie a nakoniec neváhal za nás položiť aj svoj život. Aká je moja láska v bežnom dni? V domácnosti, v manželstve, v škole, v povinnostiach, ktoré mám ? Dokážem v pokore prijímať všetko čo život prináša? Alebo len čakám, kedy ma ten druhý urobí šťastným? Len skutočná obeta konaná s láskou prináša šťastné a požehnané chvíle. Každé ráno vstávať s úsmevom, variť, prať, chodiť do práce, plniť si povinnosti ako študent, chystať drevo do rodinného krbu, to sú všetko veci, ktoré treba urobiť každý deň. Ak ich však robíme s Kristovou láskou, všetko ide ľahšie. Každý život, aj ten náš manželský, prechádza mnohými skúškami a turbulenciami, avšak so zrakom upretým na kríž dostávame silu kráčať ďalej.

Dnes sa môžeš zastaviť a poďakovať Ježišovi za veľký dar jeho lásky. Do všetkého čo dnes budeš robiť vlož túto Lásku. 

Autor zamyslenia: manželia Kuloštiakovi

Modlitba

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.

A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom!
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom!

(Kol 3,12; 15-17; 22-23)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ