7. december

On napĺňa tvoj život svojou neviditeľnou milosťou a kamkoľvek by si šiel, On ťa bude čakať. Christus Vivit, 126

Veľakrát je mojou modlitbou: „Ježišu, potrebujem tvoju milosť, bez nej nie som nikým a ničím.“

Pavol v 1.liste Korinťanom 15,8-10 píše, kým bol predtým, ako sa stretol s Kristom. Bol prenasledovateľom Cirkvi. Pavol bol nielen prenasledovateľom veriacich, ale aj násilným vrahom. Bol hrdý na to, kým bol a čo dosiahol vo svojom postavení a osobnej morálke a spravodlivosti. Po svojom obrátení sa Pavol nazýva prvým hriešnikom, na ktorom sa nadmieru rozhojnila Božia milosť. (viď. 1. Tim 1, 14) Pavol bol silne pohnutý slúžiť Kristovi. Najväčšiu váhu pripisoval Pavol Božej milosti. Bola to skutočnosť, že Boh ho nekonečne miluje. Boh mu odpúšťa všetky hriechy a zlo, ktoré napáchal a v zapätí ho pozýva, aby ho nasledoval a slúžil mu. Je povolaný k ohlasovaniu najslávnejšieho lieku na choroby, hriechy a smrť tohto sveta – a tým je smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Nič iné nemôže zmeniť mňa alebo teba, iba to, čo radikálne zmenilo Pavla, a to je osobné stretnutie s Kristom tvárou v tvár. Nezáleží na tom, kde si sa v minulosti nachádzal, a čo zlé si robil. Zastav sa teraz na chvíľu a dovoľ Kristovi, aby ťa naplnil svojou milosťou práve tam kde si, v situácii, v ktorej sa nachádzaš, čomu čelíš práve teraz. Nechaj pôsobiť Božiu milosť v tebe. Tak ako milujúci otec čaká syna, tak Ježiš teraz čaká na teba. Vo chvíľke ticha mu jednoducho povedz: „Som tu Ježišu, príď so svojou milosťou do môjho života, premeň ho, naplň ma svojou láskou a prítomnosťou, aby som ti slúžil. Amen.

Autor zamyslenia: Bohdan Novák

Modlitba

Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil.

Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil.

Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána.

„Hľa prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne,

že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“

(Žalm 40, 2-4, 8-9)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ