10. december

Kontempluj Ježiša, ktorý je šťastný a prekypuje radosťou. Christus Vivit, 125

Keď uvažujeme nad touto témou pred očami sa nám vybavujú úryvky zo svätého písma, kde sa Ježiš stretáva s hriešnikmi a ohlasuje im Božie kráľovstvo, keď za ním idú davy ľudí a rozpráva im o láske Nášho Otca. Vnímame Ježiša, ako s láskou hovorí cudzoložnici: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn8:10,11) Záleží mu na každej jednej duši.

V dnešnej dobe už mnohé hriechy ani nevnímame ako hriechy, ale berieme ich v zmysle hesla – „Veď všetci to tak robia“.

Skúsme sa aj my v tomto adventnom čase zamyslieť. Ako ja vnímam hriech?

Keď zhreším, upadám do zúfalstva? Alebo to len ľahostajne prejdem, či s dôverou prosím o odpustenie? Ježiš je šťastný a raduje sa z každého, kto s vierou prosí o odpustenie. Toto majme aj my v srdci, keď budeme pristupovať ku sviatosti zmierenia a s láskou povzbuďme aj svoje deti, kolegov, priateľov, ale aj tých, ktorí už roky váhajú či majú ísť na svätú spoveď.

„Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.” (Lk15:7)

Autor zamyslenia: manželia Kuloštiakovi

Modlitba

Plesaj, dcéra Siona, jasaj Izrael, teš a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema!
Pán zrušil tvoje pokuty, odvrátil nepriateľa; kráľom Izraela uprostred teba je Pán, nešťastia sa viac neobávaj!
V ten deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.“

(Sof 3, 14-17)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ