14. december

Ako môže byť vďačný Bohu niekto, kto nie je schopný tešiť sa z každodenných malých darov, kto sa nedokáže zastaviť pri jednoduchých a príjemných veciach s ktorými sa stretá na každom kroku? Christus Vivit, 146

„Tak tento rok pôjdem do Dubaja na dovolenku! Už rok sa na to teším… Kvôli korone nikam nepôjdem … Možno budúci rok… .“ Tak toto už druhý rok dennodenne zamestnáva môjho kolegu. A bežný život mu uniká. Nevšíma si radostné drobnosti všedného dňa. Kade chodí, tade sníva, potom žiali, zasa sníva… je mi ho úprimne ľúto. Obyčajný príbeh, či dokonca sekundový minipríbeh môže byť viac, ako dva týždne, hoci aj v Dubaji. Neveríte? Ani ja som si to neuvedomoval. Začal som si to všímať, až keď som začal jazdiť s trolejbusom. Čo však neznamená, že to je práve tá podmienka, aby si si tieto okamihy začal všímať aj ty a tešil sa z nich. Podmienkou je, či si na svojom mieste. Či si prijal samého seba, svoju rodinu, prácu, svoje obmedzenia, prijal a rozvíjaš svoje dary.

Ježiš sa zjavil v ľudskom tele v Palestíne, a vždy mohol byť len na jednom mieste –  bolo to dávno, neboli sme pri tom. Ježiš sa zjavuje dennodenne v mojom, tvojom živote, a nie je odkázaný len na jedno miesto. Vie a môže byť naraz všade a nikde. A práve v človeku a v situáciách, ktoré by sme si Kristom vôbec nespojili:

Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.“

Hebrejom 13:2

Pretože pohostinnosť je nastavenie mojej duše, nie len podávanie jedla. Pohostinnosť, alebo dobroprajnosť, ako moje nastavenie pre celý deň, a to hneď po rannom zobudení, je základ pre bohatý život. Bohatý na momenty, dary, zážitky radosti, ktoré dávajú životu život.

Skúsiš to?

Funguje to. Sám to zažívam a píšem o tom príbehy, dnes už knižky.

Nastav sa dobroprajne k človeku, hoci aj k nepriateľovi, k nepríjemnej situácii a ocitneš sa na prahu malých-veľkých darov,  za ktorými zbadáš, niekedy až s odstupom času – Ježiša. „Vďaka ti, Ježišu, za tento dar okamihov, v ktorých sa zablysne večnosť!“

Autor zamyslenia: Tomáš Komrska

Modlitba

Spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.

Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.

Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, a s človekom, čo strojí úklady.

Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému.

Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme.

(Žalm 37, 3-9)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ