16. december

Odhaľte, že existuje krása robotníka, ktorý sa vracia domov špinavý a neupravený, ale s radosťou, že zarobil na chlieb pre svoje deti. Christus Vivit, 167

Po prečítaní tejto témy sa mi vracajú spomienky na prvé roky nášho manželstva, keď manžel pracoval ako vodič na nákladnom aute a večer sa po náročnom dni vracal domov šťastný, že zarobil peniaze pre svoju rodinu. Začiatky neboli vôbec ľahké a počítali sme každú zarobenú korunu. Tešili sme sa z každej maličkosti, z každej tehly, ktorá pribudla na našom dome, z každej spoločne strávenej chvíle, či už pri práci, pri oddychu alebo pri spoločnej modlitbe. Z každého pokroku, ktorý urobili naše deti.

A tak, keď teraz pozeráme na mladé rodiny, je nám z toho tak trochu smutno. Veľa z nich chce mať všetko a najlepšie hneď. Najskôr si vybudujem kariéru, postavím dom a potom snáď zostane čas aj na deti. A pri tom sa oberajú o ten krásny pocit, keď spoločne niečo dokážu, keď sa spolu posúvajú ďalej a navzájom sa podporujú a tešia z úspechov toho druhého. Keď naučia deti vážiť si poctivú prácu a tak ako sv. Jozef naučia svoje deti „remeslu“. Ak do spoločného života pozvú aj Ježiša, môžu si byť istí, že sa vybrali správnou cestou. Ako som na tom ja a moja rodina?

Autor zamyslenia: manželia Kuloštiakoví

Modlitba

V ten deň povieš: „Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.
Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je Pán, on sa mi stal spásou.“
I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy
a poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.
Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi.
Plesaj a jasaj obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela!“

(Iz 12, 1-6)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ