20. december

Život, ktorý nám dáva Ježiš, je príbehom lásky; príbeh života, ktorý sa túži spojiť s naším a zakoreniť sa v pôde nášho života. Christus Vivit, 252

Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.  (Gal 6:7)

Čo sejem, aké semienka zasievam? 

Čo nechám, nech mi iní zasejú do mojej mysle, a potom do môjho srdca? 

Médiá a sociálne siete sú plné zlých správ a nenávisti – prirodzene najžiadanejšieho sortimentu pre človeka. Zlo si podmaňuje svet – človeka nenápadnými, ale účinnými semienkami, ktoré keď sa zakorenia, tak zlo má vyhraté. Aj lásku, podstatu stvorenstva, vie zlo šikovne zmutovať na žiadostivosť, alebo biznis. Ak chcem poznať pravdu, dopátrať sa poznania, musím ísť ku koreňom, k podstate – odstrániť nánosy, ktoré zakalili, zakryli, znetvorili ten poklad, základ stvorenstva. Archeológ by vedel rozprávať, čo všetko musí odstrániť, a čím hlbšie, tým citlivejšie, aby odhalil krásu podstaty – príbeh dávnej doby.

Príbeh Božej lásky, lásky plnej milosrdenstva, Ježiš dovŕšil príbehom svojho života, smrti a najmä vzkriesenia. 

Akého Ježiša poznáš – skutočného, alebo zaneseného nánosmi ľudských, svojich predstáv?

Poďme, vráťme sa k živému Ježišovi, ktorý dáva nielen život, ale aj energiu pre tento život – lásku. Počúvajme, čítajme, rozprávajme sa, rozmýšľajme nad Božím slovom o Ježišovi viac. Viac ako o nenávisti a prekrútených faktoch sveta, ktoré sa nám tak ľahko ponúkajú – vypínajme ich. To neznamená, že nezostanem pevne stáť nohami na zemi. Práve naopak, s Ježišovou láskou sa moje kroky mojím životom utvrdia, hoci aj v búrke infovojny. Pretože v mojej mysli a v mojom srdci zakorenená Ježišova láska vníma život reálnejšie, s východiskami, ktoré prinášajú skutočný pokoj v Božej blízkosti. 

Tak čo, skúsiš to? 

Ale to nie je jednorazový čin, ale každodenný, vedomý, očistný krok – tak ako umývanie rúk, či tváre – pretože denné oblaky prachu zla chcú dennodenne objavenú lásku znovu a znovu zaniesť, zakryť, znetvoriť na nefunkčnú, či dokonca jedovatú podobu.

Autor zamyslenia: Tomáš Komrska

Modlitba

Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami.

Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje.

Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy,

ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.

(2 Kor 4; 14, 16-18)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ