21. december

Vyplatí sa staviť na rodinu, pretože v nej nájdete najlepšie stimuly na dozrievanie a najkrajšie radosti na podelenie sa. Christus Vivit, 263

Žijeme pár rokov v šťastnom manželstve. Ako prvé ďakujeme Pánu Bohu za dar tejto sviatosti. Radi by sme sa s vami podelili o našu skúsenosť. Išli sme do manželstva s túžbou prísť k oltáru čím čistejší. Predstava žiť predmanželskú čistotu bola pre nás veľmi  lákavou ale na druhej strane pravdupovediac aj dosť ťažko uskutočniteľnou. Vďaka Bohu a samozrejme aj našej vzájomnej pomoci sme mohli prežiť jedno krásne obdobie života spoznávaním jeden druhého a toho, čo Pán Boh od nás chce. Touto  skúsenosťou sme si do manželstva priniesli vzájomnú úctu a dôveru vo vernosť toho druhého. Predovšetkým veríme, že sme tým dali aj krásny darček našim deťom, ktorými sme boli Pánom Bohom obdarení. On požehnáva každú obetu a odriekanie. 

A druhá vec, o ktorej by sme vám radi svedčili sú milosti, ktoré so sviatosťou manželstva prichádzajú. Pán dáva trpezlivosť, odpustenie a silu vždy znovu začínať. Mohli sme si tiež vybrať len tak spolu žiť a potom sa ukáže, či nám to vyhovuje alebo nie. Keď to pôjde super, keď nie tak sa rozídeme. Dosť lákavé a „praktické“ ako internetové obchody, mediálna reklama – kúp, vyskúšaj, ak sa ti nepáči, s možnosťou vrátiť. Super akcia. Paráda! Ale ja si nevyberám len nejaký tovar, ktorý sa mi aj tak po dvoch, troch rokoch pokazí a vyberiem si nový z aktuálnej ponuky. Vyberám si ženu (muža), s ktorým strávim celý život a zároveň matku (otca) mojich detí alebo lepšie povedané snažím sa pochopiť, koho Pán Boh vybral pre mňa. Urobiť šťastného toho druhého. V tom je rozdiel medzi „mentalitou sveta“ a mentalitou Boha. Je potrebné byť odvážnym a možno aj „bláznom“ pre tento svet, ale oplatí sa to. Rodina je prekrásny dar. V našom prípade sen, ktorý Pán Boh uskutočnil. Vypočul modlitby a požehnal nás dvoma deťmi,  tretím na ceste☺. Cítime potrebu ju chrániť, lebo ju milujeme a je pre nás veľmi dôležitá a na druhej strane tak krehká a ľahko zraniteľná. Náš oddávajúci kňaz (priateľ) nám pri sobáši so všetkou láskou prial, aby sme žili manželstvo, ktoré je úplne divné, aby nám prinášalo veľa problémov a veľa ťažkostí, nie v zmysle utrpenia a bolesti, ale v zmysle toho, že Boh je Bohom prekvapení. Zatiaľ mu to vychádza☺. Prežívame chvíle radosti aj smútku, víťazstiev aj pádov, hádok aj odpustenia ale vždy to, že sme jedna rodina nás napĺňa pokojom, istotou a veľkou radosťou.

Autor zamyslenia: manželia Janigoví

Modlitba

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.

Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom,

dám sa vám nájsť – hovorí Pán -,…

(Jer 29, 11-14)

Iba v Bohu spočiň duša moja, lebo len on mi dáva nádej,

Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa.

V Bohu je moja spása i sláva; Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.

Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase, pred ním si srdce otvorte; Boh je naše útočište.

(Žalm 62, 6-9)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ