17. deň – TRIDSAŤ MINÚT

Dobrý večer, pozdrav Pán Boh, dobrý deň! 

Moji milí, vitajte pri pondelkovej časti „Odrobín“, ktorou začíname ďalší týždeň pôstu, čiže ďalší týždeň duchovných kľukov, v ktorom sa snažíme urobiť niečo zmysluplné. Verím, že ste dnes už boli na adorácii, ako som vás prosil v sobotu. Ak nie, nájdite si ešte čas a strávte ho s Pánom Ježišom. 

Zajtrajšia úloha bude v niečom podobná, a to v tom, že bude zameraná viac na Pána Boha, než na ľudí, zmenu, obrátenie a hocičo iné. Náš cieľ je Pán Boh. Pre niektorých to možno bude hlúpa úloha, lebo viem, že to robíte každý deň, ale zo skúsenosti viem, že 90 % z vás to každý deň nerobí. Takže pre väčšinu z vás by to mohla byť výzva. Veľmi jednoduchá, priam banálna a základná.

Viem, niektorí si ho čítate pravidelne, každý deň rozjímate, ale veľká väčšina z nás to nerobí. 

Moji milí, pre mňa je to jasný znak toho, kto je katolík a kto nie je. Viem, že za chvíľu mi vynadajú, lebo poviem nevhodné slovo. Ale katolík, ktorý nečíta Sväté písmo, to je prd, a nie katolík, tak. Zaužívalo sa a je to dosť hlúpe, že keď rozprávame o našich bratoch protestantoch, tak hovoríme „Ó… oni žijú Božím slovom a skutočne sú k tomu Slovu prilepení“. Moji milí, to je tá najkatolíckejšia vec na svete. Neexistuje katolík, ktorý nežije slovom. Neexistuje katolík, ktorý neustále nepočúva, čo hovorí Pán Boh. 

Pozor, Pán Boh nehovorí hlavne cez nejaké znaky, cez vnuknutia, netvrdím, že cez to vôbec nehovorí, ale tamto je „také“ jeho rozprávanie. No „TAKÉTO“ jeho rozprávanie je v Božom Slove. A väčšina z nás v tom totálne zlyháva. Dnes vám vstúpim veľmi jasne, klasicky kňazsky, katolícky, do svedomia. Nečítaš Sväté Písmo, pôjdeš do pekla. Bodka. Nespoznáš Pána Ježiša. No… Poznáte ten slávny výrok sv. Hieronyma, nie? Neznalosť Písma je neznalosťou Krista. 

Moji milí, Pána Ježiša nespoznáte bez jeho Slova. Nemôžete byť pri ňom blízko bez jeho Slova. Zajtra, aj keby neviem čo malo byť, aj koniec sveta, nájdi si pol hodiny na čítanie Svätého Písma. Aj keby bola parúzia a Pán Ježiš príde a povie, končíme túto párty, koniec sveta, povieš mu: „Pane Ježišu, prepáč, teraz nie, potrebujem ešte pol hodiny, lebo mi Szustak povedal, že mám čítať Sväté Písmo, príď o polhodinu, keď dočítam.“ Garantujem ti, že ak toto povieš Pánu Ježišovi, bude súhlasiť a polhodinku počká, aby si si dočítal. 

Pozor, priatelia, ako vám stále hovorím, nemá to byť o tom, že zajtra to spravím, odbijem si to a mám pokoj. Má sa to stať naším zvykom na každý deň. Myslím, že najlepším ovocím pôstu by bolo, keby sme konečne začali pravidelne siahať po Božom slove

Takže na zajtra jednoduchá úloha: tridsať minút čítania Svätého písma. Amen. Povedal pán farár. 🙂

Autor: Adam Szustak