37. deň – UMY NOHY

Dobrý večer, pozdrav Pán Boh, dobrý deň.

Srdečne vás vítam v stredajšej časti, ktorá nás vovedie do Zeleného štvrtka. Na zajtra veľmi jednoduchá vec. Viete, že najdôležitejší symbol, ktorý bude zajtra na liturgii a vystihuje podstatu zajtrajšieho dňa, je umývanie nôh. Chcem vás pozvať, nemusíte nikomu umývať nohy, aj keď obrazne to môže mať taký význam. Štvrtok je dňom Pána Ježiša ako sluhu. Viem, že je to deň ustanovenia Eucharistie. Niektorí tvrdia, že je to deň sviatosti kňazstva. Ja nesúhlasím. Deň sviatosti kňazstva sa má sláviť, keď oslavujeme Sviatok Krista, Najvyššieho Kňaza. Vtedy sa eventuálne môže sláviť sviatok kňazstva. Nie zajtra. Zajtra je deň ustanovenia Eucharistie. 

Ale v čom spočíva podstata Eucharistie? 

Podľa zajtrajšej liturgie spočíva podstata Eucharistie v tom, že Kristus bol sluhom, že Kristus padol na kolená pred Petrom a chalanmi, pozor, aj pred Judášom, a všetkým umyl nohy. To nám zajtra Cirkev ukáže. Ak sa máme zajtra od Pána Ježiša niečo naučiť, tak to, ako byť sluhom. Preto by som chcel, aby ste zajtra, vo štvrtok, porozmýšľali, v čom môžete niekomu poslúžiť.

Ak tá konkrétna osoba skutočne potrebuje umyť nohy, ak opatrujete staršieho človeka alebo chorého človeka a je potrebné ho umyť, tak áno, umyte ho. Ale skúste zajtra niekomu veľmi konkrétne pomôcť. Môže to byť niekto blízky alebo vzdialený, ale nech sa zajtrajší deň nejako vyplní láskou. Nájdite si niečo konkrétne, ťažko mi povedať, v akej oblasti to má byť. Každý má inú životnú situáciu, iné vzťahy. Ale zajtrajšok nie je len na to, aby sme oslavovali Eucharistiu. Samozrejme, vrcholom zajtrajšieho dňa bude, keď budeme spomínať na Poslednú večeru. Jasné, máte pri tom byť, ale mal by jej predchádzať alebo na ňu nadväzovať konkrétny prejav lásky.

Buď zajtra ako Kristus sluha, ktorý sa postavil od stola, zobliekol si odev, padol na kolená a Judášovi, Petrovi, Jakubovi, Filipovi, všetkým poumýval nohy. Umyte niekomu nohy. Poslúžte, hlavne v tom, čo sa vám priveľmi nechce robiť. Možno je pre vás niekto ako Judáš pre Pána Ježiša. Viete, že vám nejako ubližuje, umyte mu nohy. Skúste nejakým spôsobom prejaviť lásku veľmi konkrétne, nie cez symboly. Tak ako boli konkrétne smradľavé nohy Petra. 

V jednej francúzskej katedrále je taká ikona, taký reliéf. Na oltári je reliéf, kde Pán Ježiš umýva nohy svätému Petrovi, a všetci apoštoli majú zapchatý nos, držia si zapchatý nos, čiže tie nohy mu smrdeli. Práve v tom to veľmi často spočíva, byť sluhom znamená robiť niečo, po čom netúžiš, nemáš pri tom radosť z pomáhania. Porozmýšľajte, či môžete byť zajtra sluhami, aj keď sa to bije s tým, čo sa vám chce a nechce. 

Nasledujme zajtra Pána Ježiša, ktorý neprišiel, aby mu slúžili, ale aby On slúžil a svojím životom vykúpil mnohých. Komu môžete prejaviť lásku? Komu môžete zajtra dať trochu života?

Autor: Adam Szustak