2. december

Pán nás pozýva pozerať na pravé hviezdy, na tie pestré znamenia, ktoré nám dáva, aby sme nezostali stáť, ale napodobňovali rozsievača, ktorý pozoruje hviezdy, skôr ako sa vydá poorať svoje pole. Christus Vivit, 33

Pri stvorení sveta Boh utvoril svetlá na oblohe, aby osvetľovali zem a slúžili na znamenia pre obdobia, dni a roky. V žiadnom prípade nie na veštenie mojej budúcnosti! Je však zaujímavé, že tri dni predtým, na samom začiatku tvorenia Boh stvoril svetlo a oddelil ho od tmy.

Hviezdy dávajú moreplavcom, uprostred mora bez orientačných bodov, dôležité správy o tom, kde sa nachádzajú. Ja aj ty máme vo svojom živote hviezdy, ktoré nám hovoria, kde sa nachádzame – stačí dvihnúť hlavu a v pokojnom sústredenom rozhľadení ich pozorovať. Priateľ Rado ma pred mnohými rokmi povzbudzoval: „Nebuď len mravcom, ktorý sa po zemi prediera hustou trávou dennodenných problémov, stávaj sa aj orlom, ktorý sa vznesie ponad trávu, krajinu, v ktorej sa nachádzaš, aby si porozumel súvislostiam, uvidel kade a prečo to vlastne putuješ.“  A vtedy, keď pozdvihnem hlavu, môžem pozorovať a počúvať hviezdy, ktoré hovoria z minulosti, utvrdiť sa v postavení hviezd, ktoré mi kynú z budúcnosti. Dôležité však je, že za svetlom hviezdy je svetlo Boha, ktorý dáva svetlo hviezdam, ktorého svetlo svietilo a svieti skôr ako svetlá nebeských telies. Ak naberiem odvahu a pozdvihnem hlavu k nebesiam, môžem zbadať hviezdy, ktoré rozprávajú o sláve Boha. Táto sláva Boha je aj v mojom, tvojom živote a rozprávajú o nej tvoje hviezdy – vidíš ich? Počuješ ich?    

Tu Boh povedal: „Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky! I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem!“ A stalo sa tak.                                                                                            

1 Moj 1:14-16

Autor zamyslenia: Tomáš Komrska

Modlitba

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.

Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom.

Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

(Žalm 25, 4-5, 8-10)

Autor ilustrácie: Dávid Ján Polčic

Prihláste sa, aby ste nezmeškali ani jeden deň. Zaregistrujte sa a adventný kalendár si budete môcť otvárať aj vo vašich e-mailoch. V e-maili počas niektorých dní nájdete aj prekvapenia, ktoré, veríme, budú pre vás povzbudením.
  CHCEM ODOBERAŤ
Tento Adventný kalendár sme mohli pripraviť a technicky ho môžeme zabezpečovať aj vďaka podpore našich dobrodincov. Aj tvoja finančná podpora pomôže zabezpečiť mzdy ľuďom, ktorí technicky, graficky a obsahovo pripravujú aj tento kalendár. Ďakujeme
  CHCEM PODPORIŤ