Dobrý večer, pozdrav Pán Boh, dobrý deň. 

Moji milí, vitajte pri štvrtkových “Odrobinách”. Ako vždy mám pre vás konkrétnu úlohu na zajtra. Zajtra je piatok, tak by som chcel, aby sme sa opäť trochu zaoberali pôstom. Zdá sa mi, že celé pôstne obdobie má byť akousi formou pôstu. Predpokladám, že niektorí z vás držia Danielov pôst alebo iné formy pôstu, ale niektorí sa možno nepostia. Táto časť je hlavne pre tých, ktorí sa nepostia, nemôžu… Jednoducho nedržia pôst v pôste. Piatok je naozaj veľmi dobré obetovať a naozaj sa jednoducho doslova fyzicky postiť. Ale… chcem, aby ste zajtrajší pôst…vyberte si akúkoľvek formu…možno sa chcete postiť o chlebe a vode. Niekto bude mať taký pôst, že zje tri jedlá, ale len raz sa naje do sýtosti. Iný sa zriekne sladkého, lebo to je pre neho najťažšie. Sám poznáš svoje možnosti, vieš, čo si môžeš dovoliť. Ale ešte veľmi dôležitá vec.

Priatelia, spomeňte si na Ježišove slová, keď Ježiš hovoril, že sú také druhy duchov, teda také spôsoby konania Zlého, ktoré možno z človeka vyhnať len modlitbou a pôstom. Pripúšťam, že väčšina z nás, keď ide o modlitbu, robíme to často, modlíme sa za nejaký hriech,  ktorý nás trápi celé roky. Hádam, že mnohí sa modlíme slovami: „Bože. Obetujem ti to a to, prosím ťa, vyveď ma z toho hriechu.” To je veľmi dôležité a potrebné, ale ako hovorí Ježiš, niekedy k tej modlitbe treba pridať veľmi konkrétny pôst, teda veľmi konkrétne sebazaprenie aj v tejto oblasti. 

Prečo?

Nejde len o to, že Ježiš hovorí: „Musíš urobiť niečo ťažšie, aby ten zlý duch odišiel.” Nie. Ale spojitosť so zlom spočíva v tom, že sme sa mu poddali. Vo chvíli, keď sa podujmeš postiť, začínaš konať proti sebe, čiže proti niečomu, čo vnímaš ako prirodzené. Je prirodzené, že je človek hladný, ale my sme jeden veľký celok. Keď sa naučíš v jednej oblasti hovoriť “nie” istým túžbam, naučíš sa tiež povedať “nie”  iným túžbam. Srdce človeka je len jedno, je nerozdeliteľné. Ak v jednom dokáže hovoriť “nie”, v inej veci bude vedieť povedať “nie”. Preto to Ježiš hovorí. Niekedy sme tak previazaní so zlom, že sme sa mu naučili hovoriť “áno”. Tvoje srdce je už na to zvyknuté. V tom spočívajú napríklad všetky závislosti, keď sme sa Zlému naučili hovoriť “áno”. Keď začneš svoje srdce učiť v inej veci hovoriť “nie”, naučí sa hovoriť “nie” aj tam. Porozmýšľaj o takom úmysle na zajtra. Môže byť za teba alebo za druhého človeka. Možno si sám pripútaný k istému hriechu, alebo sa nedokážeš oslobodiť z nejakej situácie. Obetuj zajtra pôst za tento úmysel. Alebo máš niekoho, kto je v takej situácii. Posti sa zajtra na jeho úmysel. Pridaj k modlitbe pôst. Je to jedna z najstarších praktík v Cirkvi, zaručujem, že funguje. Samozrejme, niekedy je jeden deň pôstu málo a treba prejsť dlhšiu cestu, ale toto nám Pán Ježiš zanechal:

Sú takí duchovia, ktorých z človeka možno vyhnať len modlitbou a pôstom. Vyžeňme ich…

Autor: Adam Szustak