25.
ODROBINA

Dobrý večer! Pozdrav Pán Boh! Dobrý deň!

Priatelia, srdečne vás vítam. Na zajtra máme detektívnu úlohu, ktorá bude rozšírením toho, čo bolo minulý rok. Pre niektorých to bude novinka. Ak si pamätáte, minulý rok som vám navrhol niečo, čo mnohým spôsobilo ťažkosti, ale aj radosť, a tak celkovo to bolo super. Prosil som vás, aby ste zistili, kedy ste boli pokrstení, pretože veľa z vás nevie, kedy to bolo. Keď sme boli malí, ale málokto vie dátum svojho krstu. Poznáme dátum svojich narodenín. Asi každý vie dátum svojich narodenín. No málokto vie aj dátum svojho krstu. Ak ste to teda neurobili minulý rok, veľmi vás prosím teraz, zistite dátum svojho krstu. 

Ak ste to urobili minulý rok, tak choďte o krok ďalej. Tento rok nezisťujte dátum krstu, lebo ten už máte z minulého roku, ale zistite dátum svojho prvého svätého prijímania. Boli také obrázky, ktoré deti dostávajú, však? Máme ich doma zavesené na stene a píše sa tam: “vtedy a vtedy bolo prvé sväté prijímanie”. Ak nemáte taký obrázok, zahrajte sa na detektíva, zistite, kedy ste boli buď pokrstení, alebo na prvom svätom prijímaní. Ale to je málo. Chcel by som, aby ste potom zapli internet a urobili nasledovnú vec, dá sa to. Zistite, aké boli vtedy čítania. Niektorí, to už robili minulý rok, lebo si spomínam, že o tom písali. 

Liturgický rok je rozdelený na týždne. Je jasné, kedy sú aké čítania, preto, keď nájdete dátum svojho krstu alebo prvého svätého prijímania, zistite následne na internete, aký to bol liturgický týždeň. Chce to trochu práce, viem. Takže, aký bol vtedy liturgický rok, ktorá to bola nedeľa, ak to bolo prvé sväté prijímanie, bola to zrejme nedeľa, ak krst, mohlo to byť aj inokedy, býva to nedeľa, ale nie vždy. 

Chce to trochu úsilia. Ale dá sa to, dá sa zistiť, aké čítania boli v ten deň. A potom si tie čítania prečítajte. Pán Boh má na také dni pre nás vždy nejaké slovo. Veľa z vás našlo minulý rok čítania zo svojho krstu a povedalo si “Dokelu, ale to hovorí niečo o mne”. Ak ste to už urobili, pohľadajte z prvého svätého prijímania, tam vám Pán Boh tiež niečo špeciálne povedal. Priatelia, môže to byť ťažké. Ak neviete, ako to urobiť, môžete niekoho poprosiť. Ak nie ste doma na internete, neviete, ako to vyhľadať, ten týždeň, tak požiadajte niekoho o pomoc. Ale skúste tie čítania nájsť.

Je to naozaj veľká vec. Keď som našiel čítania, ktoré boli na deň môjho narodenia a potom môjho narodenia v krste a môjho narodenia v prvom svätom prijímaní, bol som v úžase z toho, ako to vtedy Pán Boh urobil. Povedal mi, čo až dnes môžem dobre vidieť, lebo viem, ako sa môj život vyvíjal. Tam, v tých čítaniach je popísané, čo si pre mňa pripravil. Naozaj.  Pohľadajte – taká detektívna práca na zajtra.

Autor: Adam Szustak OP